PROJECTES TÈCNICS EN 2D I EN BIM

En l'àmbit de l'enginyeria i la construcció, un Projecte Tècnic és el conjunt de memòria, plànols, esquemes, plec de condicions i càlculs utilitzats per definir normalment en format paper i en format digital les condicions d'una instal·lació, obra, fabricació, muntatge o màquina. L'objectiu del projecte és estudiar i aclarir si és possible o no dur a terme la tasca proposada, tant des del punt de vista tècnic com funcional, normatiu o econòmic.

També oferim la possibilitat de la realització del projecte en BIM (Building Information Modeling), amb les avantatges que això suposa:

Oferim als nostres clients el servei de realització del Projecte Tècnic i la Direcció Tècnica per a la construcció, posada en marxa, registre, inscripció i legalització davant els òrgans competents de les següents instal·lacions:

Comptem amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions tècniques i a més de l'elaboració de la documentació tècnica podem gestionar tot el procés constructiu cuidant la selecció d'empreses i professionals per oferir als clients la millor opció al cost més baix.