DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D’OBRA I INSTAL·LACIONS

Oferim als nostres clients el servei de direcció d’obra i instal·lacions (DEO) contemplat a la Llei de gestió de l'edificació, portada a terme per un arquitecte tècnic i un enginyer industrial. Considerem fonamental aquesta figura dual formada per un arquitecte i un enginyer, per aconseguir amb èxit els paràmetres de qualitat definits en el projecte executiu.

Aquest servei s'ofereix als nostres clients amb protocols i metodologia pròpies que ha demostrat tenir èxit en totes les obres on s'ha implementat.

Prova Prova Prova Prova