LLICÈNCIES AMBIENTALS O D’ACTIVITAT

Per a la posada en marxa d'una activitat, negoci o empresa, o la realització d'un canvi d'ús cal disposar de la corresponentllicència ambiental o d’activitat.

Oferim als nostres clients assessorament tècnic i administratiu durant el procés d'obtenció i preparació de tota la documentació tècnica requerida per a la concessió de les llicències ambientals o d'activitat, preparant segons el cas la documentació tècnica necessària.

Tenim una dilatada experiència en la realització de projectes d'activitat de tot tipus de locals comercials i industrials com:

Relacionat amb les obres necessàries per adaptar el local a l'activitat a realitzar, podem realitzar els tràmits d'obtenció de la corresponent llicència d'obres.